Loodusajakiri 2021-02-25

Saates on külas Martin Tikk, kes igakuiselt toimetab ajakirjas Eesti Loodus rubriiki “Tegutse teadlikult”. Eesti Looduse veebruarinumbris juhib Martin tähelepanu parkidele kui keskkonnale, mis pakub mitmekesiseid aja veetmise võimalusi. Pargist, rohealast, kus võiks ühtmoodi hea olla nii inimestel kui loodusel, me saates räägimegi. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-02-18

Ajakirja Horisont jaanuari-veebruari numbris kirjutab ökotoksikoloog Randel Kreitsberg merest kui inimmõjutatud keskkonnast. Kutsusime Randel Kreitsbergi saatesse külla, et pärida, kes asustavad meres tehisobjekte; mis on mereelustikule kergemini talutav: naftaplatvormid või avamere tuulepargid; kas tuuleparkides saaks edendada vesiviljelust ja – kas Läänemere kala kõlbab süüa? Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-02-11

Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumbris kirjutab Jaanus Elts parkide linnustikust. Kutsusime Jaanus Eltsi saatesse külla, et uurida, miks pesitseb parkides vähe väikeseid laululinde ning kas kalmistud pakuvad lindudele paremaid pesitsustingimusi kui pargid. Lisaks räägime kliimamuutusete mõjust lindude talvistele ja pesitsusaegsetele kooslustele. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-02-04

Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumber keskendub parkidele: lugeda saab parkide kujunemisloost Eestis ja maailmas; parkides pesitsevatest lindudest ja mõõdupuudest, mille järgi saab hinnata pargi sobivust nahkhiirtele. Pikk intervjuu on maastikuarhitekt Tiina Tallinnaga, ning selleski räägitakse parkidest. Ajakirja on lisandunud kaks uut rubriiki: „Kuu looduses“ ja „Abiks õpetajale“. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-01-28

Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt, kaasas Horisondi värske, jaanuari-veebruari number, millest saab lugeda intervjuud nanomeditsiiniprofessor Tamet Teesaluga; fosfaanist Veenusel; perioodilisussüsteemi viiendast elemendist – boorist; bosonitest, fermionidest ja igaonidest ning sellestki, millest kõnelevad liivaterad turbas. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-01-21

Ajakirja Eesti Mets talvenumbrist saab lugeda tulundusühistutest, mis ostavad metsa eesmärgiga seda hoida, kuid samas ka tulu teenida. Tutvustatakse tulundusühistuid Eesti Ühismets, Forestly ja Püsimetsaühendus, kuid kirjutatakse ka sihtasutusest Koosloodus. Kutsusime saatesse külla Jüri Kaljundi sihtasutusest Koosloodus, et uurida, millised eesmärgid on Koosloodus endale seadnud. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-01-14

Millal hakati märkama, et inimtekkelised valguskeskkonna muutused ehk lihtsamalt öeldult: valgusmüra mõjutab putukate arvukust ning liigilist mitmekesisust? Kas putukad, kes kasutavad bioluminestsentssignaale, on valgusreostuse suhtes tundlikumad? Kas inimtekkelised valgusallikad eksitavad putukaid öisel rändel? Neile küsimustele vastab TÜ ökoloogia ja maateaduse instituudi entomoloogia kaasprofessor Tiit Teder. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-01-07

Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumber juhib tähelepanu järjest süvenevale valgusreostusele: ajakirjast saab lugeda valgusreostuse mõjust lindudele ja öise eluviisiga putukatele ning sellestki, miks öö pikkus on parasvöötme putukatele majakaks. Lisaks antakse nõu, kuidas pimedas pildistades saada head fotot ning selgitatakse, miks õhulõhed on tulevikutaimede saagi ja stressitaluvuse parandamise võtmeks. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-12-24

Saates on külas TÜ psühholingvistika dotsent Virve-Anneli Vihman, kellega räägime laste keeleomandamisest: miks mõned lapsed hakkavad varem, teised hiljem rääkima ning mis motiveerib last kõnelema kaht või enamat keelt? Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-12-17

Saates on külas ajakirja Eesti Mets peatoimetaja Kristiina Viiron, kellega lehitseme ajakirja Eesti Mets talvenumbrit, milles otsitakse vastust küsimusele: mis paneb metsaomaniku metsa raiuma? Lisaks saab lugeda jõulukuuskede kasvatamisest; rahutust ajast Alutaguse mail; metsa majandavatest tulundusühistutest; jätkulugu metsapõlengutest maailmas ning intervjuud Lembitu Twerdjanskiga. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-12-10

Ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbris teevad Tartu ülikooli dendrokronoloogid Alar Läänelaid ja Kristina Sohar ülevaate Eesti dendrokronoloogide tegevusvaldkondadest. Kutsusime artikli autorid saatesse külla, et rääkida dendrokronoloogiast kui teadusharust üldisemalt ning uurida, milline on meie teadlaste-dendrokoronoloogide positsioon maailmas. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-12-03

Saates tutvustame ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbrit, millest saab lugeda Eesti elustiku kujunemisest; dendrokronoloogiast; Eesti loodusmuuseumi kogudest; inimese ja soo suhtemuutustest; Lapimaa väravast; merirüdist; hüdroloogiateenistuse ajaloost ning loodusharidusest Tallinna loomaaias. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-11-26

Ajakirja Horisont 6. number on keelekeskne erinumber: lugeda saab inimestest ja keeltest veelinnurahva radadel; keelte surmast; tingivast kõneviisist; keelest kui aknast ajju; Eesti keele erilisusest; kuidas laps omandab ühe või kaks keelt; intervjuud Eesti keelega Ameerika keeleteadlase Marilyn Vihmaniga ja palju muudki. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-11-19

Ajakirja Eesti Mets sügisnumbris kirjutab loodusmees Vahur Sepp sellest, et eelmine, olematu talv ning suve nägu suvi täitsid metsad loodusandidega ja metsaloomadel oli hea järelkasv. Saates räägime Vahur Sepaga lodjapuu marjadest; valgejänesest; õnnelikest ja õnnetutest huntidest ning karurohkusest meie metsades. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-11-12

Ajakirja Eesti Loodus novembrinumbris kirjutab Kaisa Hansen, uusettevõtluse juht TalTech Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses, ringmajandusest ja Euroopa roheleppest. Kutsusime Kaisa Hanseni saatesse külla, et rääkida ringmajandusest. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-11-05

Ajakirja Eesti Loodus novembrinumber keskendub jätkusuutlikule eluviisile: lugeda saab ringmajandusest, tasakaaluaiast, GLOBE-i 25 tegutsemisaastast Eestis, putukajahist Namiibias, loomade talvekasukast ning pikemat intervjuud moedisainer Reet Ausiga. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-10-29

Mustast pässikust kui raviseenest räägitakse, kuid mustast pässikust kui metsapatogeenist-puidumädaniku tekitajast – märgatavalt vähem. Saates on külas Eesti maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan, kellelt uurime, mis puuliiklidel must pässik kasvab; milliseid kasvukohti eelistab ja kuidas levib. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-10-22

Ajakirja Horisont 5. numbris kirjutab etnoloog ja sotsiaalantropoloog Aimar Ventsel etnilistest konfliktidest Kasahstanis. Kutsusime Aimar Ventseli saatesse külla, et lahti rääkida, kuidas on Kasahstanist kujunenud väga paljurahvuseline riik ning mis rahvustesse suhtuvad kasahhid soosivalt ja kelle peale vaadatakse kui külalistele. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-10-15

Ajakirja Eesti Loodus oktoobrinumbrist saab lugeda, miks toitu varuvatel lindudel on aju hipokampus suhteliselt suurem kui neil lindudel, kes toiduvarusid ei kogu. Kutsusime artikli autori, TÜ ökoloogia- ja maateaduse instituudi linnuökoloogi Marko Mägi saatesse külla, et rääkida lindudest, kes koguvad talvevarusid ning teha juttu ka neist lindudest, kes on spetsialiseerunud võõraste talvevarude söömisele. Saadet juhib […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-10-08

Oktoobrikuisest ajakirjast Eesti Loodus saab lugeda, kuidas valmistuvad talveks linnud ja kuidas taimed; Marju Kõivupuu kirjutab sügisest rahvapärimuses ning intervjuus psühholoog Aija Kalaga uuritakse, kas kaamosemeeleolu on inimeste talveuni? Veel saab lugeda Mustajõe ojast, uuematest ilmarekorditest, Pakamäest, krookusnarmikust ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|