Loodusajakiri 2021-04-15

Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbris kirjutavad Tartu ülikooli teadlased maailma kliimavedurist – Arktikast. Saates räägime juttu artikli ühe autori, atmosfääri kaugseire kaasprofessori Erko Jakobsoniga. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-04-08

Ajakirja Eesti Loodus aprillinumber keskendub pärandniitudele: lugeda saab niidukoosluste ajaloost ja olulisusest; luhtadest ja märgadest niitudest ning sellestki, millised olid Vargamäe maastikud Andrese ja Krõõda ajal. Veel leiab ajakirjast intervjuu Madis Põdraga, kes uurib Hispaanias euroopa naaritsat; Andrei Miljutini ülevaate Eestis elavatest rottidest ja kokkuvõtte õpilasuurimistööst, mis selgitas välja, mis värvi pesakaste linnud eelistavad. Ajakirja […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-04-01

Ajakirja Eesti Loodus märtsinumbrist leiab soovitusi, kuidas teha häid droonifotosid. Milliseid reegleid tuleb mehitamata õhusõidukit lennutades silmas pidada ja mis muudatused toob kaasa 1. juulil 2021 kehtima hakkav uus Euroopa Liidu rakendusmäärus, seda küsime saates Lennundusteenistuse direktorilt Rait Kaldalt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-03-25

Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbrist saab lugeda atmosfääris voolavatest jõgedest; Arktikast kui kliimavedurist; ohtlikest ainetest Eesti rannikumeres; epideemiatest muistses Lähis-Idas; elu otsimisest väljaspool elu ning pikemat usutlust TÜ psühholoogia instituudi juhataja Kariina Laasiga. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-03-18

Kuidas Eesti põllumajandusmaastikest oleneb paljude liikide tulevik, sellest saab lugeda ajakirja Eesti Loodus märtsinumbrist. Saates on külas Tartu ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik, kellelt uurime, kes elavad põlluservades-kraavipervedel; mis nähtus on väljasuremisvõlg ja kas meie ettekujutus Eestist kui keskkonnasõbraliku põllumajandusega maast vastab tegelikkusele? Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-03-11

Ajakirja Eesti Loodus märtsinumbri keskseks teemaks on maastikud. Lugeda saab Euroopa maastikukonventsioonist; põllumajandusmaastike mõjust elurikkusele ja võimalustest, kuidas liigirikkus saaks abistada põllumeest, aga ka Neugrundist – maailmamere kauneimast meteoriidikraatrist. Lisaks leiab ajakirjast intervjuu TÜ arengubioloogia professori Osamu Shimmiga ja algavad jätkuartiklid Padise maanteest ja aasta loomast – rotist. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-03-04

Ajakirja Eesti Mets sügis- ja talvenumbris teeb Eesti maaülikooli õppejõud Kalle Karoles ülevaate metsatulekahjudest maailmas. Artiklist innustatuna räägime, kuidas on kliimamuutused mõjutanud metsatulekahjude arvu; millised on metsapuude kohastumused põlengute üleelamiseks ning kas ka meie regioonis võib metsatulekahju kontrolli alt väljuda. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-02-25

Saates on külas Martin Tikk, kes igakuiselt toimetab ajakirjas Eesti Loodus rubriiki “Tegutse teadlikult”. Eesti Looduse veebruarinumbris juhib Martin tähelepanu parkidele kui keskkonnale, mis pakub mitmekesiseid aja veetmise võimalusi. Pargist, rohealast, kus võiks ühtmoodi hea olla nii inimestel kui loodusel, me saates räägimegi. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-02-18

Ajakirja Horisont jaanuari-veebruari numbris kirjutab ökotoksikoloog Randel Kreitsberg merest kui inimmõjutatud keskkonnast. Kutsusime Randel Kreitsbergi saatesse külla, et pärida, kes asustavad meres tehisobjekte; mis on mereelustikule kergemini talutav: naftaplatvormid või avamere tuulepargid; kas tuuleparkides saaks edendada vesiviljelust ja – kas Läänemere kala kõlbab süüa? Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-02-11

Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumbris kirjutab Jaanus Elts parkide linnustikust. Kutsusime Jaanus Eltsi saatesse külla, et uurida, miks pesitseb parkides vähe väikeseid laululinde ning kas kalmistud pakuvad lindudele paremaid pesitsustingimusi kui pargid. Lisaks räägime kliimamuutusete mõjust lindude talvistele ja pesitsusaegsetele kooslustele. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-02-04

Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumber keskendub parkidele: lugeda saab parkide kujunemisloost Eestis ja maailmas; parkides pesitsevatest lindudest ja mõõdupuudest, mille järgi saab hinnata pargi sobivust nahkhiirtele. Pikk intervjuu on maastikuarhitekt Tiina Tallinnaga, ning selleski räägitakse parkidest. Ajakirja on lisandunud kaks uut rubriiki: „Kuu looduses“ ja „Abiks õpetajale“. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-01-28

Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt, kaasas Horisondi värske, jaanuari-veebruari number, millest saab lugeda intervjuud nanomeditsiiniprofessor Tamet Teesaluga; fosfaanist Veenusel; perioodilisussüsteemi viiendast elemendist – boorist; bosonitest, fermionidest ja igaonidest ning sellestki, millest kõnelevad liivaterad turbas. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-01-21

Ajakirja Eesti Mets talvenumbrist saab lugeda tulundusühistutest, mis ostavad metsa eesmärgiga seda hoida, kuid samas ka tulu teenida. Tutvustatakse tulundusühistuid Eesti Ühismets, Forestly ja Püsimetsaühendus, kuid kirjutatakse ka sihtasutusest Koosloodus. Kutsusime saatesse külla Jüri Kaljundi sihtasutusest Koosloodus, et uurida, millised eesmärgid on Koosloodus endale seadnud. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-01-14

Millal hakati märkama, et inimtekkelised valguskeskkonna muutused ehk lihtsamalt öeldult: valgusmüra mõjutab putukate arvukust ning liigilist mitmekesisust? Kas putukad, kes kasutavad bioluminestsentssignaale, on valgusreostuse suhtes tundlikumad? Kas inimtekkelised valgusallikad eksitavad putukaid öisel rändel? Neile küsimustele vastab TÜ ökoloogia ja maateaduse instituudi entomoloogia kaasprofessor Tiit Teder. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2021-01-07

Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumber juhib tähelepanu järjest süvenevale valgusreostusele: ajakirjast saab lugeda valgusreostuse mõjust lindudele ja öise eluviisiga putukatele ning sellestki, miks öö pikkus on parasvöötme putukatele majakaks. Lisaks antakse nõu, kuidas pimedas pildistades saada head fotot ning selgitatakse, miks õhulõhed on tulevikutaimede saagi ja stressitaluvuse parandamise võtmeks. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-12-24

Saates on külas TÜ psühholingvistika dotsent Virve-Anneli Vihman, kellega räägime laste keeleomandamisest: miks mõned lapsed hakkavad varem, teised hiljem rääkima ning mis motiveerib last kõnelema kaht või enamat keelt? Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-12-17

Saates on külas ajakirja Eesti Mets peatoimetaja Kristiina Viiron, kellega lehitseme ajakirja Eesti Mets talvenumbrit, milles otsitakse vastust küsimusele: mis paneb metsaomaniku metsa raiuma? Lisaks saab lugeda jõulukuuskede kasvatamisest; rahutust ajast Alutaguse mail; metsa majandavatest tulundusühistutest; jätkulugu metsapõlengutest maailmas ning intervjuud Lembitu Twerdjanskiga. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-12-10

Ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbris teevad Tartu ülikooli dendrokronoloogid Alar Läänelaid ja Kristina Sohar ülevaate Eesti dendrokronoloogide tegevusvaldkondadest. Kutsusime artikli autorid saatesse külla, et rääkida dendrokronoloogiast kui teadusharust üldisemalt ning uurida, milline on meie teadlaste-dendrokoronoloogide positsioon maailmas. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-12-03

Saates tutvustame ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbrit, millest saab lugeda Eesti elustiku kujunemisest; dendrokronoloogiast; Eesti loodusmuuseumi kogudest; inimese ja soo suhtemuutustest; Lapimaa väravast; merirüdist; hüdroloogiateenistuse ajaloost ning loodusharidusest Tallinna loomaaias. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-11-26

Ajakirja Horisont 6. number on keelekeskne erinumber: lugeda saab inimestest ja keeltest veelinnurahva radadel; keelte surmast; tingivast kõneviisist; keelest kui aknast ajju; Eesti keele erilisusest; kuidas laps omandab ühe või kaks keelt; intervjuud Eesti keelega Ameerika keeleteadlase Marilyn Vihmaniga ja palju muudki. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|