Õigus ja Õiglus 2017-06-18

Vastutust Eesti elu edenemise eest kannab esmajoones Riigikogu, alles siis president, valitsus, kohtud, õiguskantsler, riigikontroll jt. Kas parlamendiliikmel on küllalt õigusi ja tegelikke võimalusi? Riigikogu liikme põhiseaduslikku vastutust arutavad Riigikogu esimees Eiki Nestor, põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt ja õiguskantsler Ülle Madise.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-06-11

Eesti riigi eesmärk on eesti rahvuse, keele ja kultuuri hoidmine läbi aegade. Mida Põhiseadus täpselt nõuab? Mis on eesti kultuur? Õiguskantsler Ülle Madise vestluskaaslased on filosoofiaprofessor Tõnu Viik ja kultuuriajaloo professor Marek Tamm.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-06-04

Kas ja miks saame notareid usaldada? Kas notar saab tööd valida? Kas ja kes tema tööd kontrollib? Notari ametist ja vastutusest räägivad õiguskantsler Ülle Madise ja Notarite Koja esimees Tarvo Puri.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-05-28

Inimeste võimusuhetesse on ikka kuulunud otsustajate mõjutamine. Kas lobby saab olla aus ja avalik? Kas ja millist kasu oleks lobistide registrist? Lobby olemusest ja tegelikust mõjust, aususest ja autusest räägivad Ott Lumi, Siim Kallas ja Ülle Madise

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-05-21

Mis on poliitiline reklaam? Kas ja kuidas kampaaniakulusid piirata? Kuidas välistada valimisvõitlusest teadmata päritoluga raha? Kandidaatidele võrdsete võimaluste loomisest räägivad õiguskantsler Ülle Madise, Riigikogu liige Jüri Adams ja õiguskantsleri vanemnõunik Liina Lust.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-05-14

Need, kel elus õnne, saavad vanaks. Ometi kiputakse vanemaid inimesi kõrvale jätma, olgu tööst, moest või isegi arvamusuuringuist. Kas keegi saab olla liiga vana, arutavad õiguskantsler Ülle Madise, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta ja sotsioloog Juhan Kivirähk.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-05-07

Arutatakse, mis saab sundliidetud valdades valimistest, kui liidetavad vallad-linnad kohtusse lähevad. Sellest ja valimiste praktilisest korraldamisest laiemalt räägivad õiguskantsler Ülle Madise, riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel ja Tallinna linnasekretär Toomas Sepp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-04-30

Enne valimisi küsitakse ikka, mille poolest erineb valla- või linnavolikogu valimine Riigikogu valimisest ja peale valimisi võrreldakse tulemusi. Valimisõigusest ning senisest kohalike valimiste praktikast räägivad õiguskantsler Ülle Madise; Vabariigi Valimiskomisjoni liige, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel ja riigi valimisteenistuse nõunik Mihkel Pilving.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-04-23

Miks riigid oma eeliseid kasutada ei mõista ja rahvad teinekord rumalust teevad? Kas rahust ja heaolust võib saada villand, loogika jääda emotsioonidele alla ja terav mõistus vihale ajada? Tarkuse võimalust arutavad Tallinna Tehnikaülikooli rektor, akadeemik Jaak Aaviksoo, riigijuhi taustaga ettevõtja Raivo Vare ja õiguskantsler Ülle Madise

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Õigus ja Õiglus 2017-04-16

Noorsootöö pole ainult suvelaagrite korraldamine: hoopis raskem on aidata probleemidega noorel heaks inimeseks kasvada. Kes ja kuidas seda peaks tegema, arutavad Ülle Madise, Jürgen Rakaselg ja Vladimir Svet.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|