Loodusajakiri 2019-09-26

Ajakirja Eesti Mets sügisnumbris on vaatluse alla võetud, kuidas otsus Narva elektrijaamades taas senisest suuremas mahus puitu põletama hakata mõjutab metsaomanikke; lisaks saab lugeda kaitseväe harjutusväljakutest; metsanduse arengusuundumustest Euroopas; mändi kimbutavatest uutest okka- ja võrsehaigustest ja kährikust. Ajakirjas on ka kaks pikemat persoonikeskset lugu: intervjuud keskkonnaministeeriumi nõuniku Hanno Zingeliga ja tänavuse parima metsamajandaja Ardi Allikmetsaga. […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-09-20

Ajakirja Horisont septembri-oktoobri numbrist saab lugeda gravitatsioonilainetest ja paljukanalilisest astronoomiast; intervjuud tervisetehnoloogiate arenduskeskuse juhtivteaduri Kaarel Krjutškoviga; sellestki, kuidas Tartus hruštšovkadest „smartovkad“ saavad; sellestki, millal oli lätlaste esimene ärkamisaeg ning põhjalikku ülevaadet ingerisoomlaste lähiajaloost. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-09-12

Ajakirja Eesti Loodus septembrinumbrist saab lugeda ülevaadet ülemaailmsest keskkonnaharidusvõrgustikust Eco-Schools. Saates on külas 2018. aastal Rohelise kooli programmiga liitunud Tartu lasteaia Lotte direktor Viive Vellemaa.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-09-05

Mihklikuule kohaselt on ajakirja Eesti Loodus septembrinumber kooli- ja õppimiskeskne: lugeda saab nii õuesõppest kui Rohelisest koolist; Saaremaa ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskusest ja sammaltaimede pildistamisest; lunnide elust Islandil ja sellestki, kuidas teadusmaailmas toimuv kujundab üha enam tavaarusaamu. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-08-29

Ajakirja Horisont neljanda, suvise numbri kaanelugu on Eesti vanausulistest Eestis. Saates on külas artikli autor Marju Kõivupuu, kellelt pärime, milline on olnud vanausuliste ja eestlaste omavaheline läbisaamine; kui palju on meie vanausulised teadlastele-uurijatele huvi pakkunud ning milliseid selle rahvakillu tavasid võiks teisedki oma igapäevaellu sulandada.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-08-22

Ajakirja Eesti Mets suvenumbris kirjutatakse Võrumaa kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust Tsenter. Kutsusime saatesse külla Tsentri tootearenduse arendusjuhi Mart Nilsoni, kellelt uurime, millega Tsenter tegeleb ja kes on oodatud kompetentsikeskuse Väimelas asuva kontori uksest sisse astuma.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-08-15

Tartu Ülikooli mükoloogiateadur Irja Saar kirjutab ajakirja Eesti Loodus augustinumbris aasta seenest. Kutsusime Irja Saare saatesse külla, et rääkida tava-soomustindikust ning mõeldes sügisesele seenekorje-hooajale, kordame üle ka mõned triviaalsed tõed.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-08-08

Ajakirja Eesti Loodus augustinumber keskendub seeneriigile: lugeda saab nii söögi- kui majaseentest, aga ka seentest, kelle „kasvupinnaseks“ on inimene; põhjalikuma vaatluse all on aasta seen tava-soomustindik. Lisaks saab lugeda Eesti ilmateenistuse raskest lapsepõlvest; Kadrioru tammedest; seeneteadlastest Tšiilis ning intervjuud Eesti taimede ja seente ühe parima tundja Tõnu Ploompuuga. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-08-01

Ajakirja Eesti Mets suvenumbris kirjutavad Tartu ülikooli zooloogia osakonna teadurid leevendusveekogudest, mille rajamine vähendab metsakuivenduse negatiivset mõju kahepaiksetele ja vee-suurselgrootutele. Saates on külas üks artikli autoritest, Liina Remm.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-07-25

Ajakirja Horisont 4. number keskendub vanausulistele Eestis: kaanelugu on Marju Kõivupuult ja Alar Läänelaid ning Tulvi-Hanneli Turo kirjutavad Piirissaare püharaamatu mõistatusest. Lisaks saab lugeda, kuidas metsalõhn kliimat mõjutab; mis tõbi on hysteria estonica; millised on vaktsineerimisvastasuse tagamaad; kuidas läheb savannide kuningal ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|