Loodusajakiri 2019-12-05

Ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbri läbivaks teemaks on eesti keel. Lugeda saab, kuidas taimed ja loomad saavad eestikeelse liiginimetuse; milline on Kohtla-Järve nime tekkelugu; rahvapärastest ja murdekeelsetest olendinimedest ning Soomaa soonimedest. Pikk intervjuu on Eesti keele ajaloo ja murrete professori akadeemik Karl Pajusaluga. Ajakirja sisu tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-11-28

Ajakirja Eesti Mets sügisnumbrist saab lugeda ülevaadet metsanduse arengusuundumustest ja –kavadest Euroopas. Lähtudes artiklist räägime, kuidas soomlased metsi majandavad. Saates on külas Eesti maaülikooli õppejõud Kalle Karoles.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-11-21

Ajakirja Horisont 6. numbrist saab lugeda radoonist; salapärasest viiendast maitsest – umamist; romadest Eestis; Struvest ja Tennerist; eestikeelse ülikooli sünnivaldusest; Etioopiast; Läti iseseisvuse sünnist ja paljust muustki. Intervjuus Tartu ülikooli õpperektori Aune Valguga arutletakse rahvusülikooli mõiste ja eestikeelsuse üle. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-11-14

Ajakirja Eesti Loodus novembrinumber on fookustunud keskkonnahoiule, kuid käsitlemist leiavad teisedki teemad: saab lugeda nii öösorri pesakaamerast kui Islandi linnuriigist, samuti tamme-kirjurähnist. Saates on külas rähnitundja, MTÜ Loodusajakiri vastutav väljaandja Riho Kinks.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-11-07

Ajakirja Eesti Loodus novembrinumbri tähelepanu fookuses on keskkonnakaitse. Lugeda saab toiduraiskamisest; ökoloogilise jalajälje mudelist; märgalade taastamisest Sacramento ja San Joaquini jõe deltaalal Ameerika Ühendriikides ning maailma päästvatest uutest nutikatest tehnoloogiatest. Ajakirja tutvustab Martin Tikk.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-10-31

Ajakiri Horisont tutvustab meie lõunanaabrite ajalugu: artiklite sari „Ei saa me läbi Lätita“ on jõudnud lätlaste esimesse ärkamisaega. Saates on külas TÜ uusaja professor Mati Laur, kellelt kuuleme, kas lätlaste ja eestlaste ühises ajaloos on sündmusi, mida eelistatakse maha vaikida ning milline on olnud Tartu ülikooli tähtsus lätlaste jaoks. 

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-10-24

Viimastel aastatel on Eestisse jõudnud mitmeid uusi metsapatogeene; enim selliseid, kes kahjustavad harilikku mändi. Saates räägime lähemalt kolmest uuest männi okka- ja võrsehaigusest; põgusalt ka saare salehundlasest ning lumepudetõvest. Saatekülaline on Eesti maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-10-17

Saates on külas Tartu ülikooli terioloogia vanemteadur Jaanus Remm, kellelt kuuleme, mis paneb suurkiskjaid pikki vahemaid läbima; mitu ökodukti on Eestimaal ja miks toimiv rohevõrgustik on hea nii loodusele kui inimestele.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-10-10

Ajakirja Horisont 5. numbrist saab lugeda ülevaadet ingerisoomlaste lähiajaloost: millal soomlased Ingerimaale elama asusid ning millised olid nende enesemääramispüüdlused 100 aastat tagasi. Samuti kirjutatakse rahvuspõhisest represseerimisest, päästeoperatsioonist ning tagasisaatmisest Nõukogude Liitu. Saatekülaliseks on artikli autor, folklorist Taisto-Kalevi Raudalainen.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2019-10-03

Ajakirja Eesti Loodus oktoobrinumber keskendub Eesti suurkiskjatele: hundile, karule ja ilvesele. Lisaks saab lugeda Põhja-Ameerika lääneranniku kõrbetest, biokilest, vananaistesuvest ning ökofüsioloogi vaadet taimelehele. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|