Loodusajakiri 2020-10-22

Ajakirja Horisont 5. numbris kirjutab etnoloog ja sotsiaalantropoloog Aimar Ventsel etnilistest konfliktidest Kasahstanis. Kutsusime Aimar Ventseli saatesse külla, et lahti rääkida, kuidas on Kasahstanist kujunenud väga paljurahvuseline riik ning mis rahvustesse suhtuvad kasahhid soosivalt ja kelle peale vaadatakse kui külalistele.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-10-15

Ajakirja Eesti Loodus oktoobrinumbrist saab lugeda, miks toitu varuvatel lindudel on aju hipokampus suhteliselt suurem kui neil lindudel, kes toiduvarusid ei kogu. Kutsusime artikli autori, TÜ ökoloogia- ja maateaduse instituudi linnuökoloogi Marko Mägi saatesse külla, et rääkida lindudest, kes koguvad talvevarusid ning teha juttu ka neist lindudest, kes on spetsialiseerunud võõraste talvevarude söömisele. Saadet juhib […]

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-10-08

Oktoobrikuisest ajakirjast Eesti Loodus saab lugeda, kuidas valmistuvad talveks linnud ja kuidas taimed; Marju Kõivupuu kirjutab sügisest rahvapärimuses ning intervjuus psühholoog Aija Kalaga uuritakse, kas kaamosemeeleolu on inimeste talveuni? Veel saab lugeda Mustajõe ojast, uuematest ilmarekorditest, Pakamäest, krookusnarmikust ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-10-01

Ajakirja Eesti Mets sügisnumbris kirjutatakse sellest, et püsielupaikade piirid on küll paigas erinevatel kaardirakendustel, kuid looduses võivad need maaomanikule ähmaseks jääda. Veel saab lugeda intervjuud uue põlvkonna metsakasvataja Risto Kiisaga; tormiõrnadest, valede võtetega majandatud metsadest; raiespordist; Misso mehest Ärnist; maastikupõlengutest maailmas ja mustast pässikust. Ajakirja tutvustab Eesti Metsa peatoimetaja Kristiina Viiron. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-09-24

Ajakirja Horisont 5. number on saanud lugemisküpseks: ajakirjast leiab intervjuu Tartu observatooriumi uue direktori Antti Tammega; põhjaliku käsitluse Soome Tartu rahust; artikli etnilistest konfliktidest Kasahstanis ja ülevaate Tallinna uusaegsetest linnakindlustustest. Lisaks kirjutatakse tätoveerimisest Eestis, veekogude kaugseirest ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-09-17

Ajakirja Eesti Loodus septembrinumbris kirjutab TÜ botaanikaprofessor Meelis Pärtel pärandniitudest – elurikkuse tulipunktidest. Kutsusime artikli autori saatesse külla, et uurida, kas pärandkooslus ja pärandniit on kattuvad mõisted; kuidas on välja kujunenud Laelatu puisniit ja kuidas on võimalik, et 10 x 10 cm alal kasvab koos 25 taimeliiki?! Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-09-10

Ajakirja Horisont juuli-augusti numbri rubriigis „Dokument kõneleb“ kirjeldatakse kiirkirjade liikumist 15. ja 16. sajandi Liivimaal. Saates on külas artikli autor, Tallinna linnaarhiivi teadur Juhan Kreem. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-09-03

Ajakirjast Eesti Loodus saab lugeda loodushoiumõtte arengust ja Eesti rollist maailma looduskaitses; Eesti liikide punasest nimestikust; pärandniitudest kui elurikkuse tulipunktidest; Peipsi järvest; lendorava arvukusest ning paljust muustki. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-08-27

Ajakirja Eesti Mets suvenumbris teeb metsaentomoloog Kaljo Voolma ülevaate Kesk-Euroopa kuusikuid laastavast üraskirüüstest ning selle tagamaadest. Saates räägime Kaljo Voolmaga, milline on olnud tänavune „üraskisuvi“ja kas rähnid võiksid olla tõhusad üraski arvukuse reguleerijad ning miks leidub nii üraskitõrje pooldajaid kui vastaseid. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-08-20

Ajakirja Horisont juuli-augustinumbrist saab lugeda suurest näljahädast Liivimaal ja Peeter I incognito Vastseliinas viibimisest 1697. aastal. Saates räägime põhjustest, miks Peeter I läbi Liivimaa Euroopasse reisis ning kuidas suure saatkonna vastuvõtt Riias Venemaa ja Rootsi suhteid mõjutas. Saates on külas Tartu ülikooli varauusaja dotsent Marten Seppel. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-08-13

Ajakirja Eesti Loodus augustinumbrist saab lugeda Eesti nahkhiirte rännetest. Saates on külas üks artikli autoritest, zooloog Rauno Kalda, kellelt kuuleme, miks nahkhiired ei rända parvedesse koondununa, kuid parvlevad; miks klassikaline rõngastamine on endiselt oluline meetod nahkhiirte uurimisel ja mis nähtus on barotrauma. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-08-06

Ajakirja Eesti Loodus augustinumbri tähelepanu keskmes on Eesti looduskaitse: lugeda saab ülevaadet meie looduskaitse 110 aasta pikkusest ajaloost; Läänemaa loodushoiu minevikust; pärandkoosluste majandamisest; võimalustest, kuidas muuta elektriliine lindudele ohutumaks; Eesti ühiselulistest herilastest; nahkhiirte rännetest; intervjuud Tiit Maraniga ja paljust muustki. Saates on külas Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-07-30

Ajakirja Eesti Mets suvenumbrist saab lugeda Lüllemäel asuvast restoranist, mille kontseptsioon on nii omanäoline, et kutsusime saatesse külla Kolme Sõsara Hõrgutiste idee autori Triin Visseli ja ülemkoka Kerti Visseli. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-07-23

Ajakirja Horisont värskest numbrist saab lugeda nii Peeter I peatumisest Vastseliina mõisas kui mobiilpositsioneerimisest, aga ka ootamatust leiust tumeaine otsingul, polkovniku lese sündroomist, tuberkuloositekitaja salarelvast ning putukate kuumataju mõistatusest. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-07-16

Ajakirja Eesti Loodus juulinumbrist saab lugeda ülevaadet Eesti herilastest. Saates on külas artikli autor, kiletiivaliste asjatundja Villu Soon, kellega räägime ühiseluliste herilaselaadsete haplodiploidsest soo määramise mehhanismist ning ämblikke jahtivatest liivaherilastest.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-07-09

Ajakirjas Horisont ilmub artiklite sari „Looduse varjatud vastupanu“. Saates on külas üks sarja autoritest, loomaökoloog Tuul Sepp, kellega räägime kolmest teest, mida liigid kasutavad väljasuremise vältimiseks; hakkidest kui suurepärasest fenotüüpilise plastilisuse näitest ja linnalindude mikrobioota võimalikest muutustest.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-07-02

Ajakirja Eesti Loodus juulinumbrist saab lugeda Eestis elavatest herilastest ja helendavatest seentest; intervjuud kahepaiksete uurija Riinu Rannapiga; inimeste ja madude konfliktist Indias; linnajõgedest ning Kolga-Jaanist. Lisaks leiab ajakirjast nõuandeid koduaia elurikkuse suurendamiseks ja üleskutse otsida haruldasi taimeliike. Ajakirja tutvustab MTÜ Loodusajakiri tegevjuht Riho Kinks. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-06-25

Ajakirja Horisont mai-juuni numbri kaaneartikli teemaks on viirused inimese kallal. Loodusajakirja raadiosaates on külas loo autor, molekulaarbioloog Ülar Allas, kellelt uurime, miks viiruseid ei peeta elusorganismideks; mis on viimase kümnendi suurimad avastused viiruste vallas ning kui palju on meditsiinis praegu kasutusel onkolüütilisi viiruseid? Saatejuht on Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-06-18

Tutvustame ajakirja Eesti Mets suvenumbrit, mille põhiteemad on: kaitsealuste maade riigile müümine; kuuse-kooreüraski rüüste ning Eesti looduskaitse 110 aastat. Lisaks leiab ajakirjast intervjuu professor Hardi Tullusega; ajaloo ülevaate Tartu ülikooli metsaosakonnast ning artikli noorendikest kui lindude meeliselupaigast. Saates on külas ajakirja Eesti Mets peatoimetaja Kristiina Viiron. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|

Loodusajakiri 2020-06-11

Ajakirja Eesti Loodus juuninumbrist saab lugeda, kuhu nahkhiired päevaks lähevad. Saates on külas üks artikli autoritest, Rauno Kalda, kellelt kuuleme, mida teevad nahkhiirte isasloomad suvel; mis infot on nahkhiirte kohta saadud tänu kassidele ja kas nahkhiirel kui tippkiskjal on looduslikke vaenlasi. Saadet juhib Tiiu Rööp.

LAE ALLA
Saade: | Kopeeri viide|