Otsing ja saated

Talentide Planeet 2015-09-08

LAE ALLA
Vaata Podcast arhiivi. Saade: . Talleta püsiviide. Kommenteeri või lisa trackback-viide: Trackback-viite URL.
 • inimkonnale

  Luuka evangeelium 17:Ahvatluste ohtlikkusest
  1 Aga Jeesus ütles oma jüngritele: „On võimatu, et ei
  tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad.
  2 Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta
  heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule.

  Andestamisest
  3 Jälgige end: kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta
  kahetseb, anna talle andeks!
  4 Ja kui ta ka seitse korda päevas sinu vastu patustab ja seitse
  korda sinu poole pöördub, öeldes: „Ma kahetsen”, andesta ikka
  talle!”

  Usu väest
  5 Ja apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!”
  6 Aga Issand ütles: „Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te
  võiksite öelda sellele mooruspuule: „Juuri end üles ja istuta
  merre!” ja see kuulaks teie sõna.

  Tähendamissõna alandlikust teenimisest
  7 Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas,
  ütleks temale, kui ta väljalt tuleb: „Tule kohe siia ja istu lauda!”?
  8 Eks ta pigem ütle talle: „Valmista mulle õhtusöök ning pane
  vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö
  ja joo sina!”
  9 Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi?
  10 Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud,
  siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie
  kohus oli teha.”

  Jeesus teeb puhtaks kümme pidalitõbist
  11 Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta
  läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi.
  12 Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu
  kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma.
  13 Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta
  meie peale!”
  14 Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid
  preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks.
  15 Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi
  Jumalat valju häälega ülistades
  16 ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see
  oli samaarlane.
  17 Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on
  need üheksa?
  18 Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat
  ülistades, kui vaid see muulane?”
  19 Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on su
  päästnud!”

  Inimese Poja päevast
  20 Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik,
  siis vastas ta neile: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt
  21 ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik
  on teie seas!”

  22 Aga oma jüngritele ütles ta: „Päevad tulevad, mil te ihaldate
  näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha.
  23 Siis öeldakse teile: „Ennäe, siin!” või „Ennäe, seal!” Ärge
  minge välja ja ärge jookske selle järele,
  24 sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast
  teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.
  25 Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv
  tunnistab ta kõlbmatuks.
  26 Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka Inimese Poja päevil:
  27 nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani,
  mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik.
  28 Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid,
  müüsid, istutasid, ehitasid hooneid,
  29 aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld
  ja väävlit ning hävitas nad kõik.
  30 Otse niisamuti on sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub.
  31 Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid
  võtma, ja nõndasamuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi!
  32 Tuletage meelde Loti naist!
  33 Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes
  selle kaotab, hoiab selle alles.
  34 Ma ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis – üks võetakse
  vastu ja teine jäetakse maha,
  35 kaks naist jahvatavad üheskoos – üks võetakse vastu,
  teine jäetakse maha.
  36 [Kaks (meest) on väljal – üks võetakse vastu ja teine jäetakse
  maha.]”
  37 Ja nad kostsid: „Kus, Issand?” Aga tema ütles neile: „Kus
  korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad.”