Otsing ja saated

Õudsed Lood 2009-09-30

(Janar Filippov, Raul Ranne)

LAE ALLA
Vaata Podcast arhiivi. Saade: . Talleta püsiviide. Kommenteeri või lisa trackback-viide: Trackback-viite URL.
 • lemvalk

  nult mõtlevale inimesele e.   a m i

  saamaks teada,mis on toimunud , mis toimub ja mis saab toimuma MAA l ,

  ka  lähitulevikus,uuri nt . UURIMISVÄLJAANNE 15 juuni 2012 ,1. ja 2. artikkel   j n e ,sinu käsutuses/kasutuses saab olema ka  INDEX  j ne, selleks  :www.jw.org ,ja  http://www.jw-media.org

  edu
   

 • inimkonnale

  Matteuse evangeelium 8:Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise
  1 Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured
  rahvahulgad.
  2 Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja
  ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!”
  3 Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma
  tahan, saa puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest
  puhtaks.
  4 Ja Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei
  räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda and, mis
  Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”

  Jeesus tervendab Kapernaumas
  5 Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem
  ja palus teda:
  6 „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas
  piinas!”
  7 Jeesus ütles talle: „Kas ma tulen ja teen ta terveks?”
  8 Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et
  sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu
  teener paraneb!
  9 Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on
  sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”, siis ta läheb, ja
  teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: „Tee
  seda!”, siis ta teeb.”
  10 Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes
  temaga kaasas käisid: „Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku
  ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi!
  11 Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja
  läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga
  taevariigis,
  12 Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse,
  kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.”
  13 Ja Jeesus ütles väeülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud,
  nõnda sündigu sulle!” Ja tema teener paranes selsamal tunnil.

  14 Ja Jeesus, tulnud Peetruse majja, nägi tema ämma lamavat
  palavikus.
  15 Ja Jeesus puudutas ta kätt, ning palavik lahkus temast.
  Ja ämm tõusis üles ning teenis teda.

  16 Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest
  vaevatuid,
  ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged,
  17 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
  „Ta on võtnud ära meie haigused
  ja kandnud meie tõved.”

  Jeesus seab jüngriks saada soovijad valiku ette
  18 Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis
  ta minna vastaskaldale.
  19 Ja üks kirjatundja ütles tema juurde astudes: „Õpetaja, ma
  tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid!”
  20 Ja Jeesus vastas talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel
  pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.”
  21 Üks teine tema jüngritest ütles talle: „Issand, luba
  mul enne minna matma oma isa!”
  22 Aga Jeesus vastas talle: „Järgne mulle ja lase surnuil oma
  surnud matta!”

  Jeesus vaigistab tormi
  23 Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa.
  24 Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid
  paadi. Aga Jeesus magas.
  25 Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes:
  „Issand, aita! Me hukkume!”
  26 Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te
  nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve
  ning järv jäi täiesti vaikseks.
  27 Inimesed aga imestasid, öeldes: „Kes ta siis selline on,
  et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?”

  Jeesus ajab välja kurjad vaimud
  28 Ja kui Jeesus jõudis vastaskaldale gadaralaste maale,
  juhtus talle vastu kaks hauakambreist tulnud kurjast vaimust vaevatut,
  kes olid hirmsad ja väga ohtlikud, nii et keegi ei saanud käia
  seda teed.
  29 Ja vaata, need karjusid: „Mis on meil sinuga asja, sa
  Jumala Poeg? Kas sa oled tulnud meid enneaegu piinama?”
  30 Aga tükk maad neist eemal oli suur seakari söömas.
  31 Kurjad vaimud palusid siis teda: „Kui sa meid välja
  ajad, siis läkita meid seakarja sisse!”
  32 Ja ta ütles neile: „Minge!” Siis need tulid välja ja
  läksid sigade sisse. Ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve
  ja uppus.
  33 Karjased aga põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid
  kõike ning kurjast vaimust vaevatute lugu.
  34 Ja vaata, kogu linn tuli välja Jeesusele vastu. Ja teda
  nähes nad palusid, et ta lahkuks nende paikkonnast.