Otsing ja saated

Delfi kiirtund 2016-03-31

LAE ALLA
Vaata Podcast arhiivi. Saade: . Talleta püsiviide. Kommenteeri või lisa trackback-viide: Trackback-viite URL.
 • inimkonnale

  Pauluse teine kiri tessalooniklastele 1:Tervitus
  1 Paulus ja Silvanus ja Timoteos – tessalooniklaste kogudusele
  Jumalas, meie Isas, ja Issandas Jeesuses Kristuses:
  2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

  Jumala õiglasest kohtust
  3 Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu
  on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igaühel
  on üksteise vastu, rohkeneb,
  4 nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie
  vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes,
  mida te talute
  5 Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on
  arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast te ka kannatate.
  6 See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile
  tasutakse viletsusega
  7 ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui
  Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega
  8 leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat
  ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile.
  9 Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja
  tema vägevuse kirkusest,
  10 kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja
  imetletud kõigi usklike seas; sest teie juures on meie
  tunnistust peetud usutavaks.

  11 Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal
  teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks
  täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo,
  12 et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie
  Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda.